Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies
Veelzijdigheid is onze kracht

Brandveiligheid is een onlosmakend samenspel van een aantal elementen: in de praktijk vaak BIO genoemd. Dit staat voor Bouwkundig + Installatietechnisch + Organisatorisch. Volledigheidshalve kan organisatorisch worden opgesplitst in Brandveilig Gebruik + BHV. Daarnaast, als apart element, speelt de Repressie oftewel de inzetmogelijkheden van de brandweer, ook een belangrijke rol. Feitelijk zijn deze 5 elementen minimaal nodig om tot een adequaat brandveiligheidsniveau te komen. Het ontbreken of tekortschieten in een van deze elementen leidt tot een gevaarlijke situatie.

 

Brandpreventie is meer dan het toepassen van voorschriften. Het samenspel met regelgeving vanuit de arbeidsveiligheid (ARBO) en milieu speelt een belangrijke rol. Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies levert vanuit jarenlange preventieve en repressieve ervaring de expertise, om de competentie 'risicobenadering 'en ‘brandveiligheids-scenariodenken’ in bredere zin in te kunnen vullen. Er wordt buiten het isolement van de regelgeving gekeken om vooral tot integrale oplossingen te komen, waarbij de regelgeving niet als doel, maar als middel wordt gebruikt om tot het doel te komen: een adequaat en acceptabel veiligheidsniveau!