Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies
Veelzijdigheid is onze kracht
Brandveiligheid wordt als onderdeel van bouwprojecten steeds complexer. Enerzijds door de ingewikkelde en steeds veranderende regelgeving en anderzijds door de verantwoordelijkheid die de eigenaar en gebruiker hebben op grond van de zorgplicht in de huidige Woningwet.
 
Intermediair.
Door een jarenlange werkervaring als specialist brandveiligheid in diverse advies-, toezicht- en handhavingsfuncties bij diverse overheidsinstanties, kent Van der Wal Bouw- en Brandveiligheid Advies als geen ander de achtergronden van alle wetten en regels op brandveiligheidsgebied. Er bestaan vele interpretatieverschillen bij zowel de overheid (gemeente/ brandweer) als ook bij diverse adviesbureaus. Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies schept duidelijkheid in de juridische- en technische mogelijkheden door overleg te voeren met zowel de eigenaar/uitbater, bouwer als met de overheid. In sommige gevallen brengt Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies de verschillende partijen samen voor overleg. Hierin komt de intermediaire functie van Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies ruimschoots tot uitdrukking.
 
Onafhankelijkheid.
Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies is geen lid van een branchevereniging of stichting. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid benadrukt en bevestigt de objectiviteit, de integriteit en de glasheldere, open werkwijze. Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies wil eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar handelen. We voelen ons daarom ook zeer verantwoordelijk voor het resultaat.
 
Op elk gebied, juridisch, bouwkundig en installatietechnisch, willen we de beste mensen in huis hebben. Specialisten die het vak tot in alle facetten beheersen. Zij hebben een scherp oog voor nut en noodzaak en kunnen op locatie de adviezen motiveren. Dit scheelt aanzienlijk in tijd en kosten. 
 
Onze missie.
Het op de juiste manier en tegen de juiste kosten toepassen van de brandveiligheidsvoorschriften.