Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies
Veelzijdigheid is onze kracht
Gelijkwaardige veiligheid


In het Bouwbesluit wordt de mogelijkheid gegeven af te wijken van de voorschriften. Het is mogelijk door middel van een gelijkwaardige oplossing hetzelfde brandveiligheidsniveau te bereiken. Slimme en soms innovatieve oplossingen zijn hierdoor mogelijk.

De meest bekende vorm van gelijkwaardigheid en het vaakst toegepast is de methode beheersbaarheid van brand. Met deze methode wordt simpel gezegd de grootte van het brandcompartiment gerelateerd aan de aanwezige hoeveelheid brandbare materialen; de zogenaamde vuurbelasting. De oppervlakte van een brandcompartiment kan vaak groter worden gerealiseerd dan de maximaal toegestane oppervlakte.

Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies gebruikt verschillende standaardmethoden om gelijkwaardige veiligheid aan te tonen. Deze methoden worden door de brandweer en de gemeente algemeen geaccepteerd. Daarnaast kan, waar een passende gelijkwaardige oplossing dit vraagt, maatwerk worden toegepast.