Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies
Veelzijdigheid is onze kracht


Een Ontruimingsplan bevat maatregelen, taken en bevoegdheden die beschrijven hoe een gebouw snel en veilig kan worden verlaten. Ook worden per functionaris de taken en verantwoordelijkheden beschreven en op uw bedrijf of instelling toegespitst. Het Ontruimingsplan wordt opgesteld conform de laatste versie van de NEN 8112. Het Ontruimingsplan wordt, zoals de Arbo-wet ook voorschrijft, als maatwerk opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de organisatie en specifieke risico's. Hierdoor kunnen tijdens een calamiteit de aanwezige personen snel en veilig naar een andere veilige (verzamel)plaats worden geleid. Om dit alles zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen, is het van essentieel belang dat het plan regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) wordt beoefend.

In het Ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) gelegen en waar de vluchtmogelijkheden zich bevinden. Naast een beschrijving van de bouwkundige en installatietechnische (preventie)voorzieningen worden alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen binnen de Bedrijfshulpverleningsorganisatie beschreven. Ook voor het overige personeel, bezoekers en eventueel aanwezige derden worden taken opgenomen zodat een veilige ontruiming gegarandeerd kan worden. Het Ontruimingsplan wordt (al dan niet geleid vanuit de gebruiksvergunning) opgesteld voor alle calamiteiten (intern en extern) die leiden tot een ontruiming. Eventuele extra zaken moeten in de bijlage opgenomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan ongevalprocedures, bedrijfsspecifieke instructies, etcetera.
Tot slot zullen ook de Ontruimingstekeningen worden opgenomen in het Ontruimingsplan.

Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies kan u makkelijk ontzorgen in dit proces. Tevens kunnen wij het hiervoor specialistische tekenwerk verzorgen.