Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies
Veelzijdigheid is onze kracht

Adviezen over opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15)

 

  • Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden de voorschriften van de richtlijn PGS-15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).

 

  • Voor het gebruik van PGS-15 geldt het gelijkwaardigheidbeginsel.

 

  • In de praktijk betekent dit dat tijdens het vooroverleg of in de vergunningaanvraag gegevens moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt.
Conform voorschriften richtlijn PGS-15

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden de voorschriften van de richtlijn PGS-15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Deze richtlijn heeft betrekking op de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Bedrijven die beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan kunnen eventueel gebruik van het Activiteitenbesluit. Als de voorschriften van dit Besluit worden toegepast is geen vergunning voor de opslag gevaarlijke stoffen noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een melding aan de (gemeentelijke) milieudienst.

PGS-15 en het gelijkwaardigheidbeginsel

Voor het gebruik van PGS-15 geldt het gelijkwaardigheidbeginsel: andere maatregelen kunnen worden getroffen dan in de voorschriften zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat tijdens het vooroverleg of in de vergunningaanvraag gegevens moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt uiteindelijk of met de toepassing van het andere middel een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt en de met deze bekende materie kan Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies hier een belangrijke en kostenbesparende rol in spelen.

Helder en overzichtelijk advies

Tarieven voor de diensten van Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies. zijn helder en overzichtelijk. Elk project is maatwerk. Na een intake waarbij alle aspecten en wensen in kaart worden gebracht ontvangt de klant een gespecificeerde en onderbouwde opdrachtomschrijving.

Meer informatie en aanvragen

Voor meer informatie neemt u contact op met Van der Wal Bouw- en Brandveilig Advies. Telefonisch te bereiken op 06 - 423 222 71 of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.